Hành trình từ một cô sinh viên đến CEO mang về doanh thu trăm tỷ của 9x