Năm Sửu nói chuyện về người tuổi Sửu, cày như ‘Trâu’ để kiếm tiền tỷ khi mới 24 tuổi