Lưu Trần Thân Thương – Từ một cô sinh viên đến CEO mang về doanh thu triệu đô